Publicerad 1948   Lämna synpunkter
NÄGEN, adj.
Etymologi
[ellipsbildning till BENÄGEN]
(†) böjd, hågad, benägen. Aldenstundh .. Konungen .. lät .. märckia sigh vara nägen till att reassumera och cultivera den gamble vänschapen (med England). RARP 9: 306 (1664).

 

Spalt N 1011 band 18, 1948

Webbansvarig