Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NUTANSFORM 3tans~for3m, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[ytterst av lat. nutans, vaggande, av nutare (se NUTERA), o. FORM I 9 slutet]
agrikult. om form av sädesslag med mindre styvt strå. LAHT 1921, s. 457. LbJordbr. 448 (1934).

 

Spalt N 791 band 18, 1947

Webbansvarig