Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NUTERA nute4ra l. nɯ-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr NUTATION.
Etymologi
[jfr eng. nutate; av lat. nutare, nicka, vagga, gunga. — Jfr NUTANSFORM]
agrikult. o. bot. om växt l. växtdel: utföra nutationsrörelse; äv. (om ax l. sädesstrå): böja sig. BotN 1878, s. 25. UtsädT 1899, s. 85 (om ax).

 

Spalt N 791 band 18, 1947

Webbansvarig