Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NOSOGRAFI nos1ografi4 l. 1– l. 1-, l. -åg- l. -ωg-, r. l. f.; best. -n l. -en.
Ordformer
(förr äv. skrivet -graphi(e))
Etymologi
[jfr t. nosographie, eng. nosography, fr. nosographie; av nylat. nosographia, av gr. νόσος, sjukdom, o. –γραφία (se -GRAFI)]
med. systematisk beskrivning av sjukdomar l. en sjukdom. TLäk. 1832, s. 82. ASvLäkT 1918, s. 1577.
Avledn.: NOSOGRAFISK1040, adj. med. adj. till nosografi. TLäk. 1832, s. 82.

 

Spalt N 704 band 18, 1947

Webbansvarig