Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NEUSTON nä͡ɯ4ston osv., n.; best. -et.
Etymologi
[av gr. νευστόν, n. sg. av νευστός, simmande, rotbesläktat med νάω, flyter; först använt av den svenske limnologen E. Naumann 1917. — Jfr NEKTON]
biol. sammanfattande benämning på organismer som leva i ythinnan av vatten. BotN 1918, s. 228.
Ssg: NEUSTON-ORGANISM. biol. organism som tillhör neuston. 2NatLiv 153 (1930).

 

Spalt N 515 band 18, 1947

Webbansvarig