Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NESA, v. -ade.
Ordformer
(äv. neesa)
Etymologi
[jfr sv. dial. näjsa, håna, förebrå, tillvita, d. dial. nese, nor. dial. neisa, isl. (h)neisa, nedsätta, skymfa, ävensom isl. (h)neiss (se NESA, sbst.1); möjl. rotbesläktat med SNIDA o. SNÄSA l. med NID, sbst.]
(†) skymfa l. förolämpa (ngn l. ngt); nedsätta (ngn l. ngt); äv. i uttr. nesa ngn med l. igenom ngt. RP 8: 443 (1641: här igenom). Ehoo som .. förachtar (prosten), eller sigh emoot hans embete upkastar, thet till at hindra eller neesa, han skal (straffas). KOF II. 2: 244 (c. 1655). 3Saml. 7: 53 (1670: her med). — jfr FÖR-NESA.

 

Spalt N 505 band 18, 1947

Webbansvarig