Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NEPOTISM ne1potis4m l. nep1-, l. -åt- l. -ωt-, r. (l. m.); best. -en.
Ordformer
(förr äv. -isme)
Etymologi
[jfr t. nepotismus, eng. nepotism, fr. népotisme; av it. nepotismo, nipotismo; avledn. av NEPOT]
otillbörligt gynnande av (yngre) släktingar vid tillsättning av tjänster o. d.; stundom äv. i utvidgad anv., om dylikt gynnande av partikamrater l. landsmän o. d.; särsk. (o. urspr.) i fråga om ä. förh. i Kyrkostaten: påvarnas gynnande av sina nepoter (på det allmännas bekostnad). SvBrIt. 1: 61 (c. 1700; i Kyrkostaten). Vi vänte nu at få höra om Ass. Haartmans andre Profession af Kongl. Maj:st blifver antagen, den han til .. sin systersons förmån vil inrätta: gubben drifves starkt af Nepotismen. Porthan BrSamt. 1: 114 (1785). (Domprosten Wåhlin i Lund) hyllade .. den lilla nepotismen att par preférence gynna skåningar. Hagström Herdam. 2: 197 (1898). SvD(A) 1935, nr 45, s. 4.

 

Spalt N 483 band 18, 1947

Webbansvarig