Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NEFOSKOP ne1foskå4p l. nef1-, l. -å- l. -ω-, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[jfr t. nephoskop, eng. nephoscope, fr. néphoscope; till gr. νέφος, moln (jfr NEFISK), o. σκοπεῖν, se, betrakta (se -SKOP)]
meteor. benämning på apparater för observation av rörelseriktning o. hastighet hos moln; jfr MOLN-RÄFSA, -SPEGEL. NF (1887). FlygMotBibl. 4: 176 (1935).

 

Spalt N 428 band 18, 1947

Webbansvarig