Publicerad 1946   Lämna synpunkter
NAVER na4ver, sbst.2, r. l. f.; best. -n.
Etymologi
[sv. dial. (Skåne) naver; jfr d. navr; av ovisst urspr.]
trädet Acer campestre Lin. (som ss. viltväxande är känt i Sv. bl. från Skåne), naverlönn, fältlönn. Skånska Nafvern. SvMerc. V. 3: 288 (1752). Laurell Växtn. 55 (1904).
Ssg: NAVER-LÖNN. = naver, sbst.2 Liljeblad Fl. 162 (1798).

 

Spalt N 250 band 18, 1946

Webbansvarig