Publicerad 1946   Lämna synpunkter
NAV na4v, n. (1Kon. 7: 33 (Bib. 1541), Schroderus Comenius 457 (1639) osv.), äv. r. l. f. l. m. (Rålamb 13: 115 (1690), Hammar (1936)); best. -et resp. -en; pl. = resp. -ar.
Ordformer
(förr äv. skrivet naaf(f), naf(f))
Etymologi
[fsv. navan, sg. best.; jfr d. nav, isl. nǫf, mnt. nave, fht. naba (t. nabe), feng. nafu, f., nafa, m. (eng. nave); av germ. naƀō-, besläktat med fpreuss. nabis o. sanskr. nābhi, nābha, nav o. navle. — Jfr NAVARE, NAVLE]
den i mitten av ett hjul belägna cirkelrunda krans av trä l. metall som omsluter hjulaxeln o. från vilken ekrarna radiellt utgå; förr äv. oeg., om axelhålet; äv. tekn. om likartad anordning på propeller, remskiva o. d. 1Kon. 7: 33 (Bib. 1541). Bosze, hiulbosze .. (dvs.) then runda klubb, i hwilken ekarna fästas och nafwen boras. Spegel 63 (1712). De större (propellrarna) bestå af ett naf och 3—4 lösa blad. 2UB 9: 644 (1906). Hjulen sutto i stelfrusen snö ända till nafven. Lundquist Jensen HimmH 310 (1907). Remskifvorna hafva långa naf, roterande å bronsbussningar. HufvudkatalSonesson 1920, 1: 96. — jfr AXEL-, FRIHJULS-, HJUL-, STÅL-NAV m. fl.
Ssgr (i sht i fackspr.): A: NAV-BORR. hjulborr; navare; jfr navar(e)-borr. Grundell UnderrArtill. 220 (1705).
-BUNT. tekn. förstärkning på hjulaxel; jfr bunt, sbst. II 3. Hwasser HbLokF 21 (1865).
-BÖSSA. hjulbössa. Sundén (1887).
-HÅL. (nav- 1805 osv. navs- c. 1635) hålet genom navet för hjulaxeln. Schroderus Dict. 94 (c. 1635).
-KAPSEL. på bilhjul: skålformad kåpa på navets utsida. Nerén HbAut. 1: 67 (1911).
-KUBB. (†) träblock varav ett hjulnav göres. Grundell UnderrArtill. 217 (1705). Dalin (1853).
-KÄLKE. (i sht förr) var o. en av de kälkar med navliknande anordning för hjulaxelns fästande vilka användas på till släde apterat hjuldon, varifrån hjulen borttagits. 2:ne par nafkälkar. LdVBl. 1844, nr 7, s. 3.
-RING. (järn)ring varmed ett hjulnav beslås. Murberg FörslSAOB (1793).
-RÖR. (förr) artill. på lavetthjul, om metallrör som bildade invändig o. utvändig begränsning av navbössan. Holmberg Artill. 3: 140 (1883).
-SKIVA, r. l. f. (förr) artill. på lavetthjul, om vardera av de två cirkelrunda skivor vari navbössan var infälld. Holmberg Artill. 3: 110 (1883).
-SÄTE. den del av hjulaxeln som omslutes av navet. SFS 1905, nr 40, s. 3.
-TUT l. -TUTA, r. l. f. (nav- 15551769. nave- 1564) [sv. dial. navtut] (†) stor navare; jfr navar(e)-tut(a). ArkliR 1555, avd. 5. BoupptRasbo 1769.
-TVET. (†) = -tut. Johansson Noraskog 2: 267 (i handl. fr. 1551). Rinman 1: 1025 (1788).
B (†): NAVE-TUTA, se A.
C (†): NAVS-HÅL, se A.

 

Spalt N 247 band 18, 1946

Webbansvarig