Publicerad 1946   Lämna synpunkter
NARV nar4v, sbst.2, r. l. m.; best. -en; äv. NARVE nar3ve2, r. l. m.; best. -en; förr äv. NARVA, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(narv (narf) 1745 osv. narfva 1754 (: Narfvor, pl.)1908. narve (-rfw-, -rfv-) c. 16451931)
Etymologi
[jfr nor. dial. narve; uppkommet av ARV, sbst.4, resp. ARVE, sbst.2, gm felaktig upplösning av ssgn VATTEN-ARV(E); jfr SARV(E) ss. växtnamn samt NÄRVE, ÄRVE]
bot. namn på vissa växter.
1) om vissa (i sht ss. ogräs uppträdande) småväxter, företrädesvis av familjen Alsinaceæ (l. flocken Alsineæ av familjen Caryophylleæ); äv. koll. Narfwe. Ähr kall och wåt, han brukas til alle hete Såår. IErici Colerus 1: 200 (c. 1645). (Den för drivning avsedda persiljan) rengjöres ifrån alla små Narfvor. Lundberg Träg. 50 (1754). 3NF (1931). jfr HÅR-, HÖNS-, KNUT-, KRYP-, LAPP-, LUND-, RÖD-, STRAND-NARV l. -NARVE. särsk.
a) om växt av släktet Stellaria; särsk. om S. media (Lin.) Cyrill., våtarv. Aspelin Fl. 27 (1749). Bolin Åkerogräs. 138 (1926; om Stellaria media (Lin.) Cyrill.). jfr GRÄS-, GÅRDS-, KÄLL-, KÄRR-, VATTEN-, VÅT-NARV l. -NARVE.
b) (narv) om släktet Arenaria Lin. Krok o. Almquist Fl. 1: 123 (1893). Lyttkens Växtn. 1082 (1911). jfr SAND-, SKOGS-NARV.
2) Glyceria aquatica Presl; i ssgn NARV-GRÄS.
3) (†) om växt av släktet Potamogeton (av familjen Fluviales); särsk. om P. natans Lin., gäddnate. Linné Fl. nr 145 (1745, 1755). Nyman VäxtNatH 2: 380 (1868).
Ssgr (bot.): A: (1 a) NARV-CERAST. (-serast) (mindre br.) växten Cerastium aquaticum Lin. (Malachium aquaticum (Lin.) Fr.). Liljeblad Fl. 184 (1792, 1798). Fischerström 4: 331 (c. 1795). Liljeblad Fl. 248 (1816).
-GRÄS. (narv- 1736 osv. narve- 16401694)
1) till 1 a: växten Stellaria media (Lin.) Cyrill., våtarv, vattenarv. Linc. (1640; under alsine).
2) till 2: växten Glyceria aquatica Presl (Catabrosa aquatica (Lin.) PB.), jättegröe. Fries BotUtfl. 3: 212 (1864).
(1 a) -STJÄRNBLOMMA. (†) växten Stellaria media (Lin.) Cyrill. Liljeblad Fl. 247 (1816). Meurman (1847).
-VÄXT. växt hörande till flocken Alsineæ Lin. (av familjen Caryophylleæ) resp. till familjen Alsinaceæ Fr. Fries Ordb. 85 (c. 1870). Krok o. Almquist Fl. 1: 81 (1883).
B (†): NARVE-GRÄS, se A.

 

Spalt N 111 band 18, 1946

Webbansvarig