Publicerad 1946   Lämna synpunkter
NACKEL nak3el2 l. 40, r. l. m.; best. -n.
Etymologi
[bildat till NACKE; jfr d. o. 4 g]
1) (föga br.) bot. växt tillhörande släktet Hieracium Lin., hökfibla; jfr NACKE 4 g slutet. Liljeblad Fl. 341 (1798). PrisförtAlnarpTrädg. 1896, s. 73. Lyttkens Växtn. 122 (1904). jfr BLEK-, FJÄLL-, FLOCK-, GRÅ-, HÅR-, SKOGS-, ÖRON-NACKEL m. fl.
2) om växten Crepis paludosa (Lin.) Moench., kärrfibla (se d. o. 2); i ssgn KÄRR-NACKEL.

 

Spalt N 18 band 18, 1946

Webbansvarig