Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MÅSS, m. l. f. (TullbSthm 1539, s. 11 a, Därs. 21/4 1548) l. n. (TullbSthm 1536, s. 84 a); best. -en (TullbSthm 1539, s. 21 b, Därs. 21/4 1548); pl. -ar (TullbSthm 1539, s. 21 b, Därs. 111 a) l. -er (TullbSthm 21/4 1548); möjl. äv. MÅSSA, sbst.2, f., anträffat bl. i pl. måssor (TullbSthm 1539, s. 36 b).
Ordformer
(mås 15391548. måss 15361539)
Etymologi
[möjl. av t. mass, mått; jfr MAS, sbst.5]
(†) viss måttsenhet vari mängd av guldskinn (gyllenläder) angavs. Eth måss guldskin. TullbSthm 1536, s. 84 a. Stor gulskin 2 Måser för 30 m(ar)c måsen. Därs. 21/4 1548.

 

Spalt M 1880 band 17, 1945

Webbansvarig