Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MAS, sbst.5, r. l. m. l. n.; pl. -er (PH 5: 3506 (1753)), ss. n. = (BoupptSthm 15/6 1668, Därs. 20/8 1679).
Ordformer
(mas 1668. mass 16791753)
Etymologi
[av t. masz, mått (se MÅTT)]
(†)
1) måttsenhet för mätning av pärlor. 3 Mas wattupärlor. BoupptSthm 15/6 1668 (efter person från Nürnberg). Därs. 20/8 1679.
2) viss mängd silketråd. Spolerskan (bör) skilja .. (silket) i smärre Masser, och hvar Mass i små Strängar. PH 5: 3506 (1753).
3) i kortspel: insats (se d. o. 4 a). Tersmeden Mem. 1: 70 (1732).

 

Spalt M 383 band 17, 1943

Webbansvarig