Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MÅNGLARE moŋ3lare2, m.||ig.; best. -en l. -n; pl. =.
Ordformer
(mangl- 1629. mångl- (-o-) 1576 (: Kiöttmånglare) osv.)
(ngt ålderdomligt) vbalsbst. till MÅNGLA, v.3: person som månglar l. idkar mångleri. Schmedeman Just. 75 (1580). Månglare som medh hwariehanda selliande sigh föda. Gustaf II Adolf 277 (1626). Ingen månglare utbjöd sina frukter eller blommor. Heidenstam End. 48 (1889). Östergren (1932). — jfr AVLATS-, BOK-, DUVO-, FISK-, FRUKT-, GATU-, GRÖNSAKS-, HÄST-, KORV-, KÖTT-, LJUS-, LUMP-, SKRÄP-, VIS-MÅNGLARE m. fl.
Ssgr (ngt ålderdomligt): MÅNGLAR- l. MÅNGLARE-BORD. av månglare l. månglerska använd disk (särsk. i det fria, på torg o. d.). Sundén (1887). Östergren (1932).
-STOL. (†) stol l. bord l. stånd l. skjul där månglare l. månglerska driver sin handel. Swedberg Lefv. 419 (1729). SvTyHlex. (1851).
-STÅND. salustånd för månglare l. månglerska. SAOL (1923).
Avledn. (ngt ålderdomligt): MÅNGLERI104, n. handel av det slag som idkas av månglare l. månglerskor; äv. oeg. o. bildl. 2SthmTb. 4: 248 (1573). Altt Månglerij på Gather. såwäl på Malmerne. som i Staden. m(ed) Brödh och andre äthende Wharer (. vndentagendes Äpler, Pärer och annen Frucht.) skall aldelis ware afflyst. Därs. 31/12 1580. Påfven (har) updigtadt sin Skärseld, och anstält et skändeligit mångleri med Själe-mässor. Borg Luther 1: 497 (1753). Nordenström Gogolj Rev. 62 (1908). jfr kött-mångleri.
Ssgr: mångleri-accis. (förr) avgift som erlades för rättigheten att idka mångleri. Stiernman Com. 4: 354 (1681). (Agardh o.) Ljungberg 4: 331 (1863; om ä. förh.).
-bricka. (förr) bläckbricka som (tjänare hos) månglare l. månglerska vid saluförandet av sina varor skulle bära på högra armen. PH 7: 4971 (1760).
-rörelse. Dalin (1853). Klint (1906).
-sedel. (förr) officiellt dokument innehållande tillstånd för ngn att idka mångleri. PH 7: 4971 (1760).
MÅNGLERSKA, f. kvinnlig månglare; jfr mångerska (se många avledn.), mångelska (se mångla, v.3 avledn.). 2SthmTb. 4: 248 (1573). Alla Månglerskor, eller andra, som på Gatorne och i Husen gå omkring, at försälia något. StadgEed. 1687, 2: 4. Siwertz JoDr. 153 (1928). jfr blomster-, bok-, fisk-, frukt-, grön-, grönsaks-, korg-, ris-, vilt-, äppel-månglerska m. fl.

 

Spalt M 1869 band 17, 1945

Webbansvarig