Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MÅNGENSTÄDES moŋ3en~stä2des, i sht förr äv. MÅNGENSTÄDS ~stä2ds, vard. stundom MÅNGENSTANS ~stan2s l. MÅNGENSTÄNS ~stän2s, förr äv. MÅNGASTADS l. MÅNGASTÄDES l. MÅNGSTÄDES, adv.
Ordformer
(mange- 1561. mång- (mo-) 16761872. många- (mo-) 15261854. månge- (mo-) 15261789. mången- 1780 osv. mångo- 1559. -stades 1631. -stads (-dz) 1526c. 1625. -stadtz 1545. -standhz 1590. -stans 18151936. -städes (-e-, -is) 1528 osv. -städs (-e-, -dz) 15311889. -stäns 16781932)
Etymologi
[fsv. mangastads; jfr d. mangesteds; möjl. ombildning av den fsv. ordförbindelsen manga staþi, på många ställen, av manger (se MÅNGEN) o. staþer (se STAD); jfr ALLE-, ANNOR-, FLER-, NÅGON-, SAMMA-STÄDES m. fl.; den relativt unga o. till MÅNGEN 1 a anslutna formen mången- torde väsentligen bero på inflytande från INGEN-STÄDES]
på många l. åtskilliga ställen; äv. oeg., särskilt i fråga om ställen i skrift l. bok o. d. Mångestadz j sancti Pauli epistler. FörsprNT 6 a (1526). Then stora förföljelse, som the Christne nu mongastädz lida. Swedberg SabbRo 396 (1688, 1710). Att man hos oss i forntiden ofta höll sitt hufvud på vad .. berättas mångastädes i sagorna. Holmberg Nordb. 420 (1854). (Seden att uppsätta) en julkärve eller fågelnek, som den mångenstädes heter. Nilsson FestdVard. 121 (1925).

 

Spalt M 1863 band 17, 1945

Webbansvarig