Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MULTIPLICERA mul1tiplise4ra, äv. 01—, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr MULTIPLIKATION, MULTIPLIKATOR.
Ordformer
(förr äv. skrivet -sera)
Etymologi
[jfr t. multiplizieren, eng. multiply, fr. multiplier; av lat. multiplicare, avledn. av multiplex (se MULTIPLEX-). — Jfr MULTIPLIKAND, MULTIPLIKANT]
1) mångfaldiga, mångdubbla; stundom allmännare: kraftigt föröka l. förstora; förr äv. refl.: föröka sig; bli till flera individer l. exemplar; numera bl. mera tillf., med anslutning till 2. HSH 33: 189 (1636). Mitt arbete (blev) mycket multipliceradt. VDAkt. 1791, nr 478. Jeremias sjelf syntes plötsligen ha multiplicerat sig till tio personer. Bremer Hem. 2: 55 (1839). De större inkomsternas benägenhet att multiplicera utgifterna. STaube (1914) hos Wennerberg Bref 2: 285. — särsk.
a) (†) upprepa, repetera; äv. ss. p. pf. i adjektivisk anv.: som upprepar sig. At befästningarna lede nödh, och Officerarnas tijdige anmodan til Kongl. May:t om Proviant och vnderhåll multiplicerades alt in til Wåhrdagen. Widekindi KrijgH 766 (1671). Ljudet .. af orent tenn är svagt men multipliceradt. Berzelius Kemi 2: 248 (1812).
b) (†) utföra l. förfärdiga (ngt) i flera exemplar. Björnståhl Resa 1: 386 (1772). (Tiggarmunkarna i 14:de årh.) använde .. trädtafvel-trycket till multiplicerandet af helgonbilder. Geijer I. 1: 254 (1845).
c) (†) dela (ngt) i flera mindre delar. En del stuffer äro något stora, men de låta multiplicera sig. NNordenskiöld (1825) hos Berzelius Brev 11: 83.
2) i fråga om en viss räkneoperation: addera ett givet tal (multiplikanden) med ett lika stort tal så många gånger som ett annat tal (multiplikatorn) angiver, räkna ut produkten av två tal (faktorer), mångfaldiga; särsk. i uttr. multiplicera (ett tal osv.) med, förr äv. (i)genom l. i (ett annat tal). Multiplicera 5 med 6. 5 multiplicerat med 6 blir l. gör l. ger 30. Wil man multiplicera thetta talett genom 24 .., så (osv.). Luth Astr. 6 (1584). 3 . 2 = 6. det är 3. multiplicerat med 2. Mört Weidler 15 (1727). Zweigbergk Räkn. 12 (1839). Hallgren LbRäknRealsk. 17 (1930).
Särsk. förb.: MULTIPLICERA IHOP10010 04, äv. TILLHOPA040 l. 032. (tillf.) till 2. Multiplicera tilhopa the andra och tridie Tahls Nämnare. Rålamb 1: 14 (1690).
MULTIPLICERA UPP10010 4. (i icke fackmässigt spr.) till 2: multiplicera termerna i en (delvis) av bråk bestående ekvation med ett sådant tal att en l. flera nämnare försvinna. Österholm Arithm. 60 (1798).

 

Spalt M 1548 band 17, 1945

Webbansvarig