Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MULTIPLEX- mul1tipläk3s~, äv. 300~ l. 400~.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. multiplex, mångfaldig; av lat. multiplex, av multi- (se MULTI-) o. plexus, p. pf. av plectere, fläta (jfr FLÄTA, v.2, KOMPLEX, sbst. o. adj., PERPLEX)]
ss. förled i ssgr som beteckna (apparat för) telefonering l. telegrafering varvid flera telefonsamtal resp. telegram sändas samtidigt i båda riktningarna på samma ledning. —
Ssgr (telef. o. telegr.): MULTIPLEX-TELEFONERING. 2UB 3: 530 (1897).
-TELEFONI. 2UB 3: 530 (1897).
-TELEGRAF. TT 1894, M. s. 27.
-TELEGRAFERING. Hallström Telef. 68 (1900).
-TRAFIK. SvUppslB (1934).

 

Spalt M 1548 band 17, 1945

Webbansvarig