Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MULM, r. l. m.
Etymologi
[jfr d. mulm; av t. mulm; i avljudsförh. till MALM. — Jfr MOLMA]
(†) krossad l. pulveriserad massa, pulverformig förmultningsprodukt, stoft. (Eken) blir til mulm och jord. Broocman Hush. 5: 38 (1736). — särsk. om pulverformig vittringsprodukt av malm. VetAH 1780, s. 293. Meurman (1847). jfr KOBOLT-, KOPPAR-MULM.
Avledn.: MULMIG, adj. (†) om malm: pulverformig, stoftformig. Wallerius Min. 235 (1747). Rinman 1: 622 (1788).

 

Spalt M 1544 band 17, 1945

Webbansvarig