Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOLMA, v. -ade.
Etymologi
[jfr d. mulme, söndersmula; av t. mulmen, söndersmula, förvandla till mull, till mulm, torr o. lös jord, vittrad malm, i avljudsförhållande till MALM]
(†)
1) tr.: söndersmula, göra till stoft; äv.: mylla ned. Döden molmar i Mull, alt hwad här glimmar, och gläntsar. Stiernhielm Herc. 67 (1658, 1668). Hvad jorden molmat, gömt, / Det varder snart och slätt af eftervärlden glömdt. Broman HelsB 17 (c. 1730).
2) intr.: svinna bort. Swedberg Ordab. (1722). Schenberg (1739).
Särsk. förb. (†): MOLMA NED. till 1: mylla ned. Den som äntlig sist skall molmas ned i graf. Broman HelsB 25 (1737).

 

Spalt M 1285 band 17, 1945

Webbansvarig