Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MUFFEL muf4el, r. l. m.; best. -eln ((†) -elen VetAH 1772, s. 74, Därs. 1804, s. 217); pl. mufflar; förr äv. MUFFLA, r. l. f.; best. -an.
Ordformer
(muffel 1712 osv. muffla 1753. muflar, pl. 1770)
Etymologi
[sv. dial. muffel, muff, motsv. dan. o. nor. muffel; av t. muffel, av fr. moufle, muff, bälgvante, av senlat. muffula, av ovisst urspr. — Jfr MUFF, sbst.1]
1) (i vissa trakter) muff (se MUFF, sbst.1 1); förr äv. om luden vintervante. Orrelius (1797; om luden vintervante). Där låg den smörjiga muffeln rakt i grötgrytan. Högberg Storf. 212 (1915).
3) tekn. vanl. halvcylindrig skål l. behållare med flat botten av eldfast lera, gjutjärn o. d., som insättes l. inmuras i en ugn o. vari under måttlig hetta brännas föremål l. ämnen som icke få komma i direkt beröring med eld l. kol l. aska o. d., kassettel. Spegel (1712). De målade glasskifvorna läggas i en muffel af eldfast lera, som på alla sidor omgifves af lågan från en underliggande härd. Åkerman KemTechn. 1: 689 (1832). VaruhbTulltaxa 1: 375 (1931).
Ssgr (i allm. till 3, tekn.): MUFFEL-BLAD. (†) tunn lerbotten i muffelugn som underlag för muffel. Rinman JärnH 255 (1782). Dens. 2: 170 (1789).
-BOTTEN. botten i muffel. Berzelius ÅrsbVetA 1840, s. 93.
-BRÄND, p. adj. bränd i muffel. Fajanser dekorerade med muffelbrända färger. Bæckström Rörstr. 47 (1930).
-BRÄNNING. Bæckström Rörstr. 64 (1930).
-FÄRG. färg som anbringas över glasyren på porslin l. fajans o. vid måttlig hetta inbrännes i en muffel. Liedbeck KemTekn. 233 (1863).
-MUN. öppning l. mynning på muffel. VetAH 1754, s. 191. Åkerman KemTechn. 1: 207 (1832).
(2) -RING. (†) tekn. muffring. Lind (1738). Möller (1755).
-STOCK. (†) halv träcylinder varöver en muffel formas av utkavlad eldfast lera. Rinman 2: 169 (1789).
-STÅNG. (†) om vardera av två lerbeslagna stänger tjänande ss. underlag för muffelugnens botten. Rinman 2: 170 (1789).
-UGN. (flam)ugn för upphettning av muffel; äv. om (mindre) förbränningsugn där lågan stryker runt ugnen, varigm muffel onödiggöres. VetAH 1804, s. 211. Bæckström Rörstr. 64 (1930; om ugn).
-VALV. (†) (välvt) tak på muffelugn. VetAH 1804, s. 218. JernkA 1882, s. 108.
-ÖPPNING. = -mun. JernkA 1829, s. 453.

 

Spalt M 1519 band 17, 1945

Webbansvarig