Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOTT mot4, sbst.2, m. l. r. (Schroderus Albert. 3—4: 212 (1638) osv.) l. n. (Möller (1790) osv.); best. -en, ss. n. -et; pl. = ((†) -er Strindberg Fagerv. 81 (1902; i vers)); förr äv. MOTTA, f.
Ordformer
(mott (mått) 1541 osv. motta 1538, 1559. mudd c. 1730. mut 1727. mutt 1618c. 1755. mådd c. 1730. mååt c. 1580)
Etymologi
[fsv. mot, motsv. nor. dial. mott, besläktat med dan. o. isl. motte, mnt. motte, mutte, feng. moððe, mohðe; av germ. muþþ, av oklart urspr.]
benämning på vissa mycket små fjärilar, särsk. av familjen Pyralididæ l. av gruppen Pyralidimorpha av småfjärilarna; äv. om larven; förr äv. om vissa kvalsterdjur, i sht mjöloret; vanl. koll. Änger eller motta som plegher wara j flesk eller kött. VarRerV 53 (1538). Mott och Maal söndergnager kläden. Schroderus Comenius 217 (1639). Linné FörelDjurr. 278 (1751; om kvalster). Samlen eder skatter i himmelen, der hvarken mått eller mal förstöra. Mat. 6: 20 (öv. 1873; äv. i Bib. 1917). SvD(A) 1935, nr 45, s. 8. — jfr BI-, FJÄDER-, FLÄSK-, KLÄDES-, KORN-, KRUSBÄRS-, KVARN-, KÅL-, KÖTT-, LÄRKTRÄDS-, MJÖL-, SKABB-, TAPET-, VAX-MOTT m. fl.
Ssgr: MOTT-FJÄRIL. zool. fjäril av familjen Pyralididæ av småfjärilarna; i pl. äv. ss. benämning på familjen. Thorell Zool. 2: 376 (1865).
-FLY, n. (†) klädesmal; jfr fly, sbst.3 Dalin (1853). Ahlman (1872).
-FULL. full av mottlarver. Gammal mott-full Ost. VetAH 1774, s. 75.
-HÅL, n. hål efter mottens larver. Meurman (1847).
-LARV.
-SLÄKTE(T). zool. Dahlbom Insekt. 205 (1837).
-ÄTEN, p. adj. (†) skadad av mottlarver. Mottätet bröd. Dahlbom Insekt. 208 (1837).
Avledn.: MOTTIG, adj. (numera föga br.) bemängd med (larver av) mott. Schultze Ordb. 3060 (c. 1755). TLev. 1902, nr 40, s. 2 (om mjöl).

 

Spalt M 1494 band 17, 1945

Webbansvarig