Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOTILITET mωt1ilite4t l. 1-, l. 01—, r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. motilität, eng. motility, fr. motilité; till stammen i lat. motus, p. pf. av movere (se MOVERA)]
med. rörelseförmåga l. rörlighet l. rörelsemekanism hos en del av kroppen. Tholander Ordl. (c. 1875). Motiliteten och hudsinnena äro förlagda till centralvindlarna (i hjärnan). LbInternMed. 2: 29 (1916). Thunberg Livsförrättn. 157 (1924).

 

Spalt M 1452 band 17, 1945

Webbansvarig