Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOTE, n.
Etymologi
[bildat till MOT, sbst.2 (jfr MÖTE)]
(†) möte. Ett moothe skal skee på bägge sidär .. widh then elffuen Woxen .. och til thet moote skal komme aff .. rydzke käysaräns fäderne ifrå Någordh och hans befalningxmän. SvTr. 4: 307 (1557).

 

Spalt M 1446 band 17, 1945

Webbansvarig