Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MORBIDITET mor1bidite4t l. 01—, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. morbidität, eng. morbidity; av fr. morbidité, avledn. av morbide (se MORBID)]
(i fackspr.) sjuklighet, sjukdomsfrekvens. EkonS 2: 41 (1894). Medan den allmänna morbiditeten .. är i sjunkande. OoB 1930, s. 464.
Ssg (i fackspr.): MORBIDITETS-TABELL. tabell som anger sjukdomsfrekvens, sjuklängdstabell. SvUppslB 24: 946 (1935).

 

Spalt M 1345 band 17, 1945

Webbansvarig