Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MORA- 3ra~.
Etymologi
[ssgsform till MORA, namn på ort o. socken i Dalarna]
ss. förled i ssgr, vanl. betecknande person l. föremål från Mora socken.
Ssgr: MORA-DANS. (†) ett slags dans i Dalarna på 1700-talet. Hülphers Dal. 275 (1762; fr. Malung).
-DRÄKT. folkdräkt som (vid vissa tillfällen) bäres av invånare (särsk. allmoge) i Mora. Wistrand NordMAllmog. 63 (1909).
-KARL. [fsv. morakarl] Fryxell Ber. 3: 22 (1828).
-KLOCKA. dal(karls)ur, dal(karls)klocka. Åstrand (1855). SvKulturb. 5—6: 53 (1933).
-KNIV. ett slags (enkel) slidkniv som tillvärkas i Mora. Andersson Vidskep. 93 (1916).
-KULLA, f. jfr kulla, sbst.3 WoJ (1891).
-MAN, m. = -karl. Wistrand NordMAllmog. 64 (1909).
-PORFYR. 2NF 33: 857 (1922).
-STUGA. etnogr. med kroppås försedd manbyggnad bestående av stuga, kammare o. förstuga, av vilka förstuga o. kammare ligga utefter den ena gaveln (av samma typ som en allmogestuga från Mora på friluftsmuseet Skansen i Sthm); jfr par-stuga. Ymer 1923, s. 353; jfr Fatab. 1917, s. 153.

 

Spalt M 1333 band 17, 1945

Webbansvarig