Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MONSTRERA, v. -ade.
Etymologi
[av lat. monstrare, visa, till monstrum (se MONSTER, sbst.1). — Jfr DEMONSTRERA]
(†) visa; uppvisa; framvisa. Monstrere, vthwijsa och vppå peeka, the Papistiske wilfarelse och affguderij. Svart Ähr. 78 (1560). För det Sinliga Medvetandet visar sig det monstrerade säkrare, än det demonstrerade. Trana Psych. 2: 14 (1847).

 

Spalt M 1321 band 17, 1945

Webbansvarig