Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MONITOR, sbst.1, m.||ig.; best. -n l. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. monitor, av lat. monitor, påminnare, förmanare, varnare m. m., avledn. av monere, påminna, mana, råda]
(†) = MONITÖR. Svensson BellLanc. 13 (1819). Björkman (1889; med hänv. till monitör).

 

Spalt M 1309 band 17, 1945

Webbansvarig