Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MONITORIUM, n.; pl. -ier.
Etymologi
[jfr t. monitorium, eng. monitory, fr. monitoire; av lat. monitorium, n. av monitorius, som tjänar till påminnelse l. varning, avledn. av monitor (se MONITOR, sbst.1)]
(†) anmaningsbrev, påminnelseskrift; anmaning; jfr MONITORIAL. Biurman Brefst. 154 (1729). SvMerc. IV. 1: 393 (1758). Ekbohrn (1904).

 

Spalt M 1309 band 17, 1945

Webbansvarig