Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MONITOR mon4itor l. 4– l. 4-, l 302, l. mon1itå4r l. 1– l. 1-, sbst.2, r. l. m.; best. -n l. -en mon1itå4ren osv., äv. -tω4ren; pl. -er mon1i-tω4rer osv. l. -tå4rer.
Etymologi
[jfr t. monitor; av eng. monitor, urspr. namn på ett av den sv.-amerikanske ingenjören John Ericsson konstruerat, 1862 sjösatt krigsfartyg; namnet eg. identiskt med MONITOR, sbst.1]
sjömil. urspr. benämning på ett slags grundgående, mindre pansarskepp med grova kanoner i ett vridbart torn o. med lågt fribord; äv. om liknande fartyg i senare tid. AB 1863, nr 274, s. 3. 2:a kl. pansarbåtar är den officiella benämningen på våra fyra monitorer. Wrangel SvFlBok 248 (1898). Englands marin (har) på nytt börjat bygga monitorer för speciella uppgifter. SkånAB 1943, nr 290, s. 7.
Ssgr (sjömil.): A: MONITOR-FLOTTA, r. l. f. VFl. 1912, s. 41.
-TORN, -TYP, se B.
B: MONITORS-LAVETT. (förr) använd på monitorer. KatalFlottUtst. 1897, s. 26.
-PANSAR. Wrangel SvFlBok 182 (1898).
-TORN. (-tor- 1871. -tors- 18701891) (förr) jfr kanon-torn. Gynther Förf. 9: 794 (1870; efter handl. fr. 1865).
-TYP. (-tor- 1900 osv. -tors- 1882 osv.) KatalFlottUtst. 1897, Bih. s. 32 (1882). Fartyg af monitortyp. VFl. 1905, s. 32.

 

Spalt M 1309 band 17, 1945

Webbansvarig