Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOLLA mol3a2, sbst.2, r. l. f.; best. -an; pl. -or; förr äv. MOLLE, sbst.1, o. MOLL, sbst.3, r. l. m.; pl. -ar.
Ordformer
(moll (måll) 16591843. mullar, pl. 1690. molla (målla) 1578 (oblik form), c. 1635 osv. molle (målle) 15381831)
Etymologi
[fsv. maalle, molde, m., sv. dial. molla, mold, malda, malla, malle o. d., motsv. fht. malta; av ett germ. mald (i avljudsförh. till MÄLD, MÄLL(A), MÄLLRE), till den ieur. roten mel, krossa, mala (som föreligger i MALA, MJÄLL, adj., MJÖL m. fl.), med syftning på växternas mjöliga blad; jfr MJÖL-GRÄS o. eng. meals om samma växter. Formen molla är eg. oblik form av fsv. maalle, molde]
om vissa växter av familjen Chenopodiaceæ Dumort. (mollväxter). — jfr BLÅ-, DIKES-, DYNG-, FISK-, FLIK-, FRÖ-, GAT-, GRÅ-, GRÖN-, GÅRD-, HAVS-, HUND-, JORD-, KRYP-, LUKT-, RÖD-, SENAPS-, STINK-, SVIN-, TRÄDGÅRDS-, VIT-MOLLA m. fl. — särsk.
a) växt av släktet Atriplex Tourn., i sht arten A. hortense Lin., trädgårdsmolla; äv. koll. VarRerV 58 (1538). Målla och Kattost hämtas .. til grön Kåhl. Palmchron SundhSp. 45 (1642). Hellström NorrlJordbr. 443 (1917).
b) växt av släktet Chenopodium Tourn., i sht arten Ch. album Lin., svinmolla, vitmolla; jfr mjöl-gräs; äv. koll. Franckenius Spec. A 4 b (1659). The Swijn, som öfwer Winteren födes, kan man gifwa Agnar och Mullar. Rålamb 13: 86 (1690). Lagerlöf Troll 2: 76 (1921).
Ssgr (i allm. bot.): A: MOLL-AMARANT. (moll- 1798 osv. molle- 1792) mollväxten Amarantus blitum Lin. Liljeblad Fl. 100 (1792).
-ART, se B.
-FAMILJ(EN). växtfamiljen Chenopodiaceæ Dumort. Fries Växtr. 199 (1884).
-FRÖ, se B.
-SLÄKTE(T).
1) till a: växtsläktet Atriplex Tourn. 3NF (1931).
2) till b: växtsläktet Chenopodium Tourn. 3NF (1931).
-VÄXT. (moll- 1885 osv. molla- c. 1870) växt av familjen Chenopodiaceæ Dumort.; i pl. äv. om familjen. Fries Ordb. (c. 1870).
B: MOLLA-ART. (moll- 1868. molla- 1920 osv.) Nyman VäxtNatH 2: 223 (1868).
-BLAD. (molle- 1759, 1765) Haartman Sjukd. 242 (1759). Därs. 302 (1765).
-FRÖ. (moll- 16711754. molla- 1916 osv. molle- 15781809) BOlavi 86 b (1578). Modin GTåsjö 36 (1916).
-VÄXT, se A.
C (†): MOLLE-AMARANT, se A.
-BLAD, -FRÖ, se B.
(a) -SPAD. spad kokat på molla. Haartman Sjukd. 353 (1759, 1765).
(a) -SÅD, n. = -spad. Chesnecopherus RegIter B 2 a (1613).

 

Spalt M 1283 band 17, 1945

Webbansvarig