Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOLLUSK molus4k l. må-, äv. mω-, m. l. r.; best. -en; pl. -er. Anm. Förr användes äv. den lat. pl. molluska. Fréville Söderh. 2: 238 (1776).
Ordformer
(-usk 1826 osv. -usque 1821 (: Mollusquer, pl.))
Etymologi
[jfr d. mollusker, pl., t. molluske, eng. mollusc, mollusk, fr. mollusque; av nylat. mollusca, n. pl. av lat. molluscus, mjuk, avledn. av mollis, mjuk; jfr MOLL, sbst.2]
zool. (av Linné 1758 given benämning på) en heterogen grupp av ryggradslösa djur; numera: blötdjur. Stiernstolpe Cuv. 144 (1821). Engström Mem. 194 (1927). — jfr LAND-, SÖTVATTENS-MOLLUSK m. fl. — särsk. (vard.) ss. nedsättande benämning på person; jfr BLÖT-DJUR 2. Koreanen är en mänsklig mollusk, han gör aldrig ett verkligt arbete. SD(L) 1904, nr 9, s. 5. Siwertz Dun 211 (1922).
Ssgr (i allm. zool.): MOLLUSK-ARTAD, p. adj. särsk. bildl.: utan fasta konturer l. linjer, blöt. Den nyattiska komediens byggnad var .. molluskartadt flytande. Schück VLittH 1: 348 (1899).
-FAMILJ(EN). Lindström Lyell 159 (1857).
-SKAL. Uppl. 1: 60 (1901).

 

Spalt M 1285 band 17, 1945

Webbansvarig