Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOJA moj3a2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[av omtvistat urspr.]
(vard.) refl.: ha det gott l. bra, gona sig, gotta sig, ”må”, vräka sig; äv.: smörja kråset, frossa. Ligga och moja sig i solen. CIHallman 253 (1778). Må .. hästen moja sig vid sörpbaljan. Wadman Saml. 2: 35 (1835). Vi lågo och mojade oss under den stora lönnen. Sällberg Långv. 55 (1894). Man skulle åka i andra klass och riktigt moja sig. Kuylenstierna-Wenster 9Kamr. 136 (1920).

 

Spalt M 1274 band 17, 1945

Webbansvarig