Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOJ moj4, sbst.1, n.; best. -et.
Etymologi
[jfr mnt. moie, moige, moge, arbete, möda, identiskt med fht. muoi, mht. müeje; vbalsbst. till MOJA, v.1]
(vard.) grejor; röra, krafs, skräp, smörja, (odrägligt l. oviktigt) strunt. Hela mojet, hela ”klabbet”. Nornan 1898, s. 194. Tänk så mycket moj de skriva. CLarsson (c. 1900) hos Nordensvan Larsson 2: 119. Vi (stanna) hemma från allt moj (dvs. baler o. nöjen). Högberg Utböl. 2: 52 (1912). Handel med lump, skrot och annat moj. SvD(A) 1927, nr 286, s. 14.

 

Spalt M 1273 band 17, 1945

Webbansvarig