Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOJA, sbst.2, r. l. f.
Etymologi
[jfr eng. moya; av okänt urspr.]
(†) geol. ur vattenvulkaner uppkastat slam som avsätter sig ur vattnet. Bergstrand Geol. 40 (1859).

 

Spalt M 1274 band 17, 1945

Webbansvarig