Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOGUL 4gul l. 4-, m.; best. -n; pl. (i bet. 1) -er mωgɯ4ler l. mo- l. må- ((†) -es Isogæus Segersk. 716 (c. 1700)).
Ordformer
(mogol c. 17001838. mogul 1823 osv.)
Etymologi
[jfr t. o. eng. mogul, fr. mogol; av pers. o. arab. mughal, mughul, mongol]
1) individ av de mongoler som under befäl av den tamerlanske ättlingen Babur grundade ett rike i Hindustan; äv.: titel på härskare över detta folk (jfr 2). The Mogolers behärskare Aureng-Zeb. Isogæus Segersk. 738 (c. 1700). Mogulernas forna huvudstad. Gripenberg Powell SällsHemv. 169 (1930).
2) (numera föga br.) i uttr. stora, förr äv. den stora Mogul, om regent tillhörande moguldynastien, stormogul. Isogæus Segersk. 716 (c. 1700). Stora Moguls rike. ConvLex. 2: 669 (1823).
Ssgr: A (till 1): MOGUL-DYNASTI(EN). benämning på den av Babur grundade, i Agra o. Delhi härskande dynastien. 3NF 4: 985 (1925).
-HÄRSKARE. härskare av moguldynastien. Akbar .. är den mest berömde av alla mogulhärskarna. 3NF 1: 346 (1923).
-KEJSARE. Zilliacus VandrÅr 3: 34 (1923).
-STIL. konsthist. konststil som härskade i Indien under mogultiden. Munthe IslamK 187 (1929).
-TID(EN). om den tid (under 1500- o. 1600-talen) då moguldynastien härskade. Forell Ceylon 219 (1929).
B: (2) MOGULS-RIK. (†) rik som en stormogul. Var vis — och du är Mogols-rik. Atterbom SDikt. 2: 121 (1813, 1838).
Avledn.: MOGULISK040, förr äv. MOGULSK, adj. (-isk 1768 osv. -sk 1759) till 1. Mogolska riket. SvMerc. IV. 4: 43 (1759). Gripenberg Powell SällsHemv. 176 (1930).

 

Spalt M 1272 band 17, 1945

Webbansvarig