Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOBILIER mob1ilje4 l. med fr. uttal, sbst.1, r. l. m.; best. -n (Cederström Minn. 128 (1913)).
Ordformer
(-ié 1840. -ier 1840 osv.)
Etymologi
[av fr. mobilier, m., lösöre, substantivering av mobilier, rörlig, avledn. av mobile (se MOBIL). — Jfr MOBILIER, sbst.2]
(numera bl. i vissa kretsar) = MOBILIER, sbst.2 Almqvist AmH 2: 197 (1840). Grip håller .. auktion på en del af sin mobilier. Liljecrona RiksdKul. 331 (1840). Hela min mobilier, mitt kaffebord, min gungstol! Sturzen-Becker 2: 147 (1861). Vi vandrade vidare (i ett palats i Florens) genom en mängd rum, där öfverallt den gamla mobiliern fanns kvar. Cederström Minn. 128 (1913). Dens. Ströft. 122 (1915).

 

Spalt M 1199 band 17, 1945

Webbansvarig