Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOBILIER mωbi4lier l. mo- l. må-, äv. 0302 (-bi’– – Dalin), sbst.2, pl. Anm. Stundom förekommer äv. den lat. pl.-formen mobilia. Åstrand (1855). Hirn Barnlek 21 (1916).
Etymologi
[av t. mobilien, pl., efter mlat. mobilia, lösöre, substantiverat neutrum pluralis av lat. mobilis, rörlig (se MOBIL). — Jfr IMMOBILIER, MÖBEL]
(utom i fackspr. numera i sht skämts.) lösöre, bohag; husgeråd. RP 2: 92 (1631). (När lantmannen) mister det dyraste af sina Mobilier (dvs. hästen). DA 1771, nr 18, s. 2. Marskalken Bender har .. hållit .. Auction på sina Mobilier. SP 1792, nr 277, s. 3. Lindblom Rokokon 265 (1929).

 

Spalt M 1199 band 17, 1945

Webbansvarig