Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MISS- ssgr (forts.):
MISS-ORD. (†) sannolikt tryckfel för vitsord: Ingen ehuru hög han är hafwe miszord att undandraga sig denne Rätt (vilken skall döma i ett ärende som angår konungen l. kronan). RF 1634, § 9.
-ORDER l. -ORDRE. (†) oordning. Allehanda missordre och underslef. RP 8: 467 (1641). Murenius AV 212 (1650).

 

Spalt M 1095 band 17, 1944

Webbansvarig