Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MISS- mis3~, prefix.
Ordformer
(mess- 1621 (: messgår, pr.sg.). mijs- 1549 (: mijsgynnere)1655 (: mijstankfull). mis- 1522 (: mistænkilse)1879 (: misledas). miss- (-sz-) 1526 (: miszbrukan) osv. mist- 1714 (: mistbiudas). mys- 1531 (: mystycke))
Etymologi
[fsv. mis- (i ssgr), motsv. d. mis-, isl. mis-, got. missa-, fsax. mis-, missi-, mnt. mis-, misse-, fht. missa-, missi-, t. miss(e)-, feng. o. eng. mis-; jfr fsv. mis, orätt, felaktigt, isl. (á) miss, miste, got. missō, ömsesidigt, mnt. mis(se), fel(aktigt), fht. míssi, olikartad, mht. mis, saknande; av germ. missa-, av ieur. mith-to, t-particip till roten mit(h), växla, föreliggande bl. a. i lat. mutare, förändra (jfr MUTATION), sanskr. mithás, ömsesidigt, växelvis; eg.: växlande, förändrad (till ngt felaktigt l. dåligt). — Jfr MISSA, v., MISTA, v., MISTE]
1) för att beteckna ngt ss. urartat l. dåligt l. felaktigt l. ont l. förkastligt l. förvänt l. olyckligt l. obehagligt o. dyl. l. ss. avseende ngt dåligt l. felaktigt l. ont l. förkastligt osv. l. ss. representerande motsatsen till l. brist på l. låg grad av det som angives av den senare ssgsleden; jfr O-, VAN-; se MISS-AKTA, -ART, -BELÅTEN, -BILDA, -BRUKA, -DÅDARE, -FALL, -FOSTER, -FÖRHÅLLANDE, -FÖRSTÅ, -GREPP, -GÄRNING, -HAG, -HANDEL, -HUGG, -HUMÖR, -HUSHÅLLA, -KLÄDA, -KÄNNA, -LEDA, -LJUD, -LYCKAS, -LYNNE, -MINNA, -MOD, -NÖJD, -RÄKNA, -SKÖTA, -SÄMJA, -TAG, -UPPFATTA, -VISA, -ÖDE m. fl.
2) (†) med förstärkande innebörd; se MISS-FEL, -FELA, -FÖRSEENDE, -LYTT, -SAKNA, -TVIVLA.

 

Spalt M 1060 band 17, 1944

Webbansvarig