Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MILLIMETER mil1ime4ter l. 40~10, äv. 30~20, r. l. m.; best. -n; pl. =, äv. (vard., föga br.) -metrar (Blix Muskelv. 2: 22 (1900)) ((†) -metrer VetAH 1819, s. 12, Cöster Daumont 1: 30 (1834: millimètrer)).
Etymologi
[jfr t. millimeter, eng. millimetre o. millimeter; av fr. millimètre (se MILLI- o. METER, sbst.1)]
längd av en tusendels meter; stycke (av ngt) av en millimeters längd; i skrift vanl. förkortat mm. Berzelius Kemi 3: 274 (1818). 2NF 37: 661 (1925). — jfr KUBIK-, KVADRAT-, SPALT-MILLIMETER. — särsk.
a) i sht meteor. i fråga om mätning av nederbörd varvid dennas mängd mätes (i en nederbördsmätare) i den vattenhöjd, uttryckt i mm l. delar därav, som nederbörden skulle bilda på ett plant underlag, om ingen avrinning l. avdunstning ägde rum. I dag har det fallit 2 mm rägn. Rubenson Nederbördsm. 23 (1876). SDS 1943, nr 151, s. 3.
b) i oeg. anv.
α) i uttr. på millimetern, absolut exakt (på rätt avstånd o. d.). Det stämmer på millimetern. Blomberg Uvd. 20 (1917). Man (skulle) tvärstanna på millimetern, ty färjan var kort. Böök ResSv. 199 (1924).
β) i uttr. i varje millimeter, i varje minsta detalj. Den uppsvenska talgoxen .. är i hvarje millimeter någonting annat och bättre (än en trätgirig o. mordisk fågel). PT 1901, nr 41, s. 3.
Ssgr: A: MILLIMETER-BRED. (-meter- 1901 osv. -meters- 1932) (omkring) en millimeter bred. Sernander SkandVeget. 172 (1901).
-KORT, adj. Serner StorhertFinans. 45 (1915).
-LÅNG. Adlerz MyrLiv 188 (1913).
-MÅTT. konkret, om mått med millimeterskala. Landsm. VII. 1: 24 (1888).
-PAPPER. millimeterrutat papper. PedT 1907, s. 344.
-RUTAD, p. adj. inrutad i kvadrater med en millimeters sida; särsk. i uttr. millimeterrutat papper.
-SKALA, r. l. f. skala med en millimeters avstånd mellan varje delstreck; äv. oeg., i fråga om aneroidbarometrar o. d.: skala vars avstånd mellan delstrecken står i känd relation till en millimeter. Sjöbarometrar med millimeter-skala. Rubenson NautMeteor. 18 (1880).
-STICKA, r. l. f. (i fackspr.) måttsticka med millimeterskala. Lindbom BlodSj. 290 (1937).
B: MILLIMETERS-BRED, se A.

 

Spalt M 968 band 17, 1944

Webbansvarig