Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MILLIGRAM mil1igram4 l. 40~1, äv. 30~2, n., äv. (numera knappast br.) r. l. m. (Fock 1Fys. 29 (1853)); best. -grammet, ss. r. l. m. -grammen; pl. =, äv. (numera föga br.) -grammer (Fock 1Fys. 29 (1853)).
Ordformer
(-gram 1844 osv. -gramm 18181837)
Etymologi
[jfr t. milligramm, eng. milligram(me); av fr. milligramme (se MILLI- o. GRAM, sbst.)]
(i sht i fackspr.) ett tusendels gram; i skrift ofta förkortat mg. Berzelius Kemi 3: 394 (1818). Hallström Händ. 59 (1927).
Ssg: MILLIGRAM-VÅG; pl. -ar. (i fackspr.) (apoteks)våg som vid belastning med 1 gram ger tydligt utslag för en tilläggsvikt av 2 milligram. NF 10: 1226 (1886).

 

Spalt M 968 band 17, 1944

Webbansvarig