Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MILLE mil3e2, sbst. o. räkneord; ss. sbst. med pl. (†) = (VexiöBl. 1819, nr 3, s. 4, JernkA 1849, s. 124).
Etymologi
[jfr d., t. o. fr. mille; av lat. mille, tusen. — Jfr MIL, sbst.1, MILLI-, MILLIARD, MILLIMETER, MILLION]
(i sht i fackspr.) tusen; numera bl. i uttr. pro (förr äv. per) mille (numera vanl. hopskrivet: promille; äv. tecknat ‰), i sådana uttr. som en, två osv. promille, en osv. på tusen(det). 1 per Mille. Zettersten AnmMynt 119 (1771). (Tegel)-Ugnar hvilka hvardera rymma Fyratio till Femtio mille Tegel. VexjöBl. 1819, nr 3, s. 4. 3 mille 3-tums furuspik. JernkA 1849, s. 124. Mille .. användes ännu ofta, isynnerhet vid cigarraffär. Nisbeth (1869). (Mäklararvodet) beräknas efter affärens storlek och uttryckes i procent eller pro mille af det omsatta värdet. EkonS 2: 430 (1899). Att Sveriges dödstal .. numera nedgått till endast 15 à 16 pro mille. 2NF 6: 1220 (1907).

 

Spalt M 965 band 17, 1944

Webbansvarig