Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MILLA mil3a2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[subtraktionsbildning ur sådana ssgr som BRUD-, JUNGFRU-, MJÖD-MILLA, vilkas senare led möjl. är samhörig med MJÄLL, sbst., med syftning på vissa hithörande växters mjöliga blad l. dyl. Utom i enstaka floristiska arbeten har ordet förmodligen icke använts ss. simplex]
bot.
1) namn på växtsläktet Chenopodium Tourn., molla. Lilja SkånFl. 193 (1870). jfr JUNGFRU-MILLA.
2) namn på växtsläktet Filipendula Mill. NormFört. 54 (1894). Lyttkens Växtn. 829 (1910). jfr BRUD-, MJÖD-, SOMILLA.

 

Spalt M 965 band 17, 1944

Webbansvarig