Publicerad 1944   Lämna synpunkter
METROPOLITAN -pol1ita4n l. -på1– l. -pωl1– l. -pω1-, m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. metropolitan, fr. métropolitain; substantivering av senlat. metropolitanus, adj., avledn. av metropolita (se METROPOLIT)]
(i fråga om utländska o. ä. sv. förh.) kyrkohist. o. kyrkl. metropolit. Lagerbring 1Hist. 2: 243 (1773). Reuterdahl SKH 1: 307 (1838). 2VittAH XXXI. 1: 27 (1886).
Ssgr: METROPOLITAN-KAPITEL. jfr kapitel, sbst.1 2. 2NF 26: 496 (1917).
-KYRKA. konkret: ärkebiskopskyrka; huvudkyrka, domkyrka. ConvLex. (1823). (Lunds domkyrka) är Nordens första metropolitankyrka. Brunius Metr. 15 (1836).
-STAD. Brunius Metr. 169 (1836).
-STOL. metropolitstol. Absalon .. intog .. omsider metropolitanstolen (i Lund). Brunius Metr. 44 (1836).
-SÄTE. metropolitsäte. Weibull (o. Tegnér) LUH 1: 5 (1868).
-VÄRDIGHET~002 l. ~200. Lagerbring 1Hist. 2: 136 (1773).

 

Spalt M 903 band 17, 1944

Webbansvarig