Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MERKURIAL mär1kuria4l l. mær1-, l. -kɯ-, adj.
Ordformer
(äv. skrivet merc-. markurial- c. 1820 (: Markurialsalva))
Etymologi
[jfr eng. o. fr. mercurial; av lat. mercurialis, adj. till Mercurius (se MERKUR). — Jfr MERKURIE-]
kvicksilverhaltig, kvicksilver-; nästan bl. ss. förled i ssgr. Andersson (1845, 1857). Ekbohrn (1904).
Ssgr (äv. att hänföra till merkurial, sbst.): MERKURIAL-BEHANDLING. (mindre br.) med. behandling (se d. o. 2 e) med kvicksilverhaltiga läkemedel. TLäk. 1833, s. 306.
-FEBER. (mindre br.) med. framkallad gm användning av kvicksilverhaltiga läkemedel. Schulzenheim PVetA 1803, s. 22.
-FRIKTION. (numera knappast br.) med. = -ingnidning; jfr friktion 1. TLäk. 1835, s. 134.
-FÖRGIFTNING. (mindre br.) med. kvicksilverförgiftning. Tholander Ordl. (c. 1875).
-INGNIDNING~020. (mindre br.) med. ingnidning av kvicksilversalva. TLäk. 1835, s. 423.
-KAKEXI. (mindre br.) med. beroende på kvicksilverförgiftning. TLäk. 1835, s. 359.
-KUR; pl. -er. (mindre br.) med. kvicksilverkur; jfr kur, sbst.3 1. HdlCollMed. 1692, s. 286.
-LIDANDE, n. (numera knappast br.) med. = -sjukdom. Frey 1843, s. 446.
-MEDEL. (numera knappast br.) med. kvicksilverhaltigt läkemedel. Alm(Sthm) 1766, s. 42.
-PILLER. (†) farm. kvicksilverpiller. CollMedP 28/4 1696. WoJ (1891).
-PLÅSTER. (†) farm. kvicksilverplåster. Tegnér (WB) 7: 205 (1831). Lindgren Läkem. (1891).
-PREPARAT. (numera knappast br.) farm. kvicksilverpreparat. VetAH 1801, s. 2.
-RÖKNING. (†) med. rökning medelst kvicksilverhaltiga ämnen. VetAH 1814, s. 255. LGBranting 2: 48 (1840).
-SAKER, pl. (†) om kvicksilverhaltiga ämnen. Lindestolpe Frans. 75 (1713).
-SALT, n. (†) kvicksilversalt. Schulzenheim PVetA 1803, s. 22.
-SALVA, r. l. f. farm. kvicksilversalva, gråsalva. SvMerc. 2: 585 (1757). Gentz Lindgren 66 (1928). Anm. I ä. tid förekommer stundom formen materialsalva [jfr t. materialsalbe; uppkommet gm folketymologi] Lindgren Läkem. (1902).
-SJUKA, r. l. f. (†) = -sjukdom. Andersson (1857). Ekbohrn (1868).
-SJUKDOM. (numera knappast br.) beroende på kvicksilverförgiftning. TLäk. 1834, s. 155. Berndtson (1880).
Avledn. (äv. att hänföra till merkurial, sbst.): MERKURIALISM, r. (föga br.) kvicksilverförgiftning. Tholander Ordl. (c. 1875). SvUppslB (1934).

 

Spalt M 830 band 17, 1944

Webbansvarig