Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MERKUR märkɯ4r l. mær-, r. l. m.; best. -en, äv. -n; förr äv. MERKURIUS, r. l. m.
Ordformer
(-kur (-cur) 17841928. -cure 1837. -kuren (-c-), sg. best. 1781 osv. -curius 17231883. -kyr 18201881)
Etymologi
[jfr t. merkur, eng. mercury, fr. mercure; av lat. Mercurius, namn på gudarnas budbärare enl. den romerska mytologien o. på en av planeterna. Med avs. på anledningen till ordets användning ss. beteckning för en metall jfr Gentz Lindgren 65 (1928). — Jfr MERKURIAL, sbst. o. adj., MERKURIE-]
1) (numera knappast br.) kvicksilver; äv.: kvicksilverhaltigt läkemedel, kvicksilverpreparat. Vij see, huru Mercurius i Barometern faller .. neder i kuppen, då dunstigt och tungt väder blifver. Tiselius Vätter 1: 99 (1723). VeckoskrLäk. 1: 249 (1781). Cannelin (1921).
2) om ett ytterst flyktigt ämne som av alkemisterna antogs ingå som en beståndsdel i alla ämnen, särsk. i metaller. Den gamla alkemistiska satsen, att allt i naturen består af merkyr, salt och svafvel. Ling Edd. 39 (1820). 3UB 4: 709 (1928).
Ssgr: A: MERKUR-BLÄNDE. (†) cinnober (se d. o. 1). ASjögren Min. 86 (1865). 2NF (1912).
B (kem. Anm. Ssgrna beteckna ämnen som äro förenade med tvåvärt kvicksilver; jfr C): MERKURI-FÖRENING. konkret; jfr förening 6. Rosenberg OorgKemi 465 (1888).
-JODID. kvicksilverjodid. Hector KemGr. 337 (1914).
-KLORID. kvicksilverklorid, sublimat. Hector KemGr. 337 (1914).
-NITRAT. Rosenberg OorgKemi 464 (1888).
-OXID. kvicksilveroxid. Hector KemGr. 336 (1914).
-SALT, n. kvicksilveroxidsalt. Cleve KemHlex. 297 (1883).
-SULFAT. Rosenberg OorgKemi 463 (1888).
-SULFID. kvicksilversulfid, cinnober. Hector KemGr. 336 (1914).
C (kem. Anm. Ssgrna beteckna ämnen som äro förenade med envärt kvicksilver; jfr B): MERKURO-FÖRENING. konkret; jfr förening 6. Rosenberg OorgKemi 465 (1888).
-KLORID. kvicksilverklorur, kalomel (se d. o. 1). Hector KemGr. 336 (1914).
-NITRAT. Rosenberg OorgKemi 463 (1888).
-OXID. kvicksilveroxidul. Hector KemGr. 336 (1914).
-SALT, n. kvicksilveroxidulsalt. Cleve KemHlex. 297 (1883).
-SULFAT. Rosenberg OorgKemi 463 (1888).

 

Spalt M 829 band 17, 1944

Webbansvarig