Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MENTIONERA, v. -ade.
Etymologi
[jfr t. mention(n)ieren, eng. mention; av fr. mentionner, avledn. av mention (se MENTION)]
(†) omnämna, omtala; anföra; påminna om, erinra om; äv. i uttr. mentionera om ngt; äv. med saksubj. Han hade inted mentionerad honom uthi någon argh meeningh. HH XXVI. 1: 146 (1625). Min .. Schrifwelse mentionerade ibland annad, om de fem Frågor, som (osv.). HSH 25: 209 (1633). Förledin winter blef mentionerade åboo dödh. VDAkt. 1696, nr 214. Geijer I. 8: 466 (1823).

 

Spalt M 805 band 17, 1944

Webbansvarig