Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MENTION, r. l. f.
Etymologi
[jfr eng. mention; av fr. mention, omnämnande, av lat. mentio (gen. -ōnis). Ordets anv. i sv. torde utgå från det fr. uttr. mention honorable, hedersomnämnande ss. den lägsta utmärkelsegraden (utan åtföljande medalj) vid vittra pristävlingar o. d.]
(†) hedersomnämnande som i st. för ngt pris kom vissa tävlingsskrifter till del inom Svenska Akademien. Jag hoppas .. att Academien hedrar mig med en mention (för Svea); men Pris kan jag ej tänka på. Tegnér (WB) 2: 405 (1811). (Jag) fick .. (vid prisutdelningen i Svenska Akademien) icke en gång någon mention. De Geer Minn. 1: 50 (1892).

 

Spalt M 804 band 17, 1944

Webbansvarig