Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MEDIERA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[jfr t. mediieren, medla m. m.; av senlat. mediare, medla, stå i mitten (av ngt); av lat. medius (se MEDIUM)]
(†)
1) medla, mäkla (fred); bilägga (en tvist o. d.). RARP 6: 206 (1657). Mediera till fred. Ekeblad Bref 2: 139 (1659). Cammar-Collegium medierar dem emellan. 2RARP 2: 425 (1723). Jag anmodas at mediera tvistigheten emillan min H. Broder och feukiska Sterbhuset. ÅgerupArk. Brev 18/5 1742. Rosenstein 3: 314 (1788).
2) förmedla (se d. o. I 2). Staten .. måste till denna rätts-ideens egen själ, stå i ett medelbart förhållande: i ett förhållande således, som igenom rätts-ideen sjelf var medieradt. Biberg 1: 153 (c. 1820).

 

Spalt M 658 band 17, 1943

Webbansvarig